Disclaimer & privacy

Heeft u vragen op het gebied van intellectuele eigendom?

Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Biopatents. Een eerste bespreking wordt u kosteloos aangeboden. Voor onze algemene voorwaarden klikt u hier.

Disclaimer & privacy statement

Op deze pagina vindt u de disclaimer en privacy statement van www.biopatents.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Biopatents IP Consultancy. Hierin geven wij (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en welke privacygevoelige gegevens we verzamelen en met welk doel.

 

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Biopatents IP Consultancy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Biopatents IP Consultancy.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor wat betreft de prijzen en tarieven die op deze website staan is er naar gestreefd deze zo accuraat en realistisch mogelijk aan te geven. Fouten die daarbij kunnen zijn ontstaan zoals programmeer- of typefouten vormen nooit een aanleiding om aanspraak te kunnen maken op een contract dan wel overeenkomst met Biopatents IP Consultancy.

Biopatents IP Consultancy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Biopatents IP Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.biopatents.nl op deze pagina.

Privacy Statement

Biopatents IP Consultancy behandelt uw persoonlijke gegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang of illegaal gebruik.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om octrooirechten te verkrijgen of te verdedigen, om u te informeren over onze activiteiten of producten, om uw bestellingen en opdrachten te verwerken en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Als u wilt weten welke informatie Biopatents IP Consultancy over u heeft, hoe deze wordt gebruikt of als u wilt dat deze wordt gewijzigd of verwijderd, neem dan contact met ons op. Het is niet altijd mogelijk om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen vanwege wettelijke vereisten.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld om octrooirechten te verkrijgen of te verdedigen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met octrooigemachtigden en octrooibureaus in en buiten Nederland. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Biopatents IP Consultancy bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om octrooidiensten te verlenen en om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Biopatents

Dagpauwooglaan 1
5691 NW Son
Netherlands
M: +31(0)621808142
E: info@biopatents.nl
I: www.biopatents.nl

Bepaal uw route

U kunt onze vestiging op afspraak bezoeken. Klik hier en bepaal eenvoudig uw route naar ons kantoor.

Copyrights 2022 Biopatents - disclaimer & privacy - voorwaarden - design by Siteweb87